Ekologinen siirtymä vauhtiin! Vaatimuksia vaaleihin, osa 4/4

Tampereen kaupungista on rakennettava tulevaisuuden ilmastokaupunki jo lähivuosina. Tavoitteena on oltava hiilinegatiivinen kaupunki, joka sitoo hiiltä ilmasta. Tampereen kaupungilla onkin vahva ilmastostrategia, joka liittyy liikenteeseen, ekotehokaaseen rakentamiseen, jätehuoltoon ja kaupungin käyttämiin energiamuotoihin. Tässä kirjoituksessa esitän ajatuksiani siitä, miten Tampereella edistetään ekologista siirtymää.

Todettakoon heti kärkeen, että ainakaan osaamisesta Tampereen ekologinen siirtymä ei ole kiinni! Tampereen kaupungilla on osaavaa henkilöstöä ilmasto ja ympäristöpolitiikan yksikössään ja kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Ensimmäisenä kuntana Suomessa Tampere on kehittämässä ilmastobudjetointia, mikä on pioneerityötä Suomessa!

On kuitenkin huolehdittava, että kaupunki toteuttaa strategiaansa, eikä se jää vain paperiksi. Tämä on meidän kuntalaisten harteilla. On kuntalaisten ja poliittisissa luottamustoimissa olevien tehtävä pitää yllä tahtotilaa kaupungin ilmastotoimien edistämiseksi. Niiden on oltava ensisijainen asia kaupungin kehitystyössä, sillä ilmastonmuutos on akuutti uhkakuva koko sivilisaation kannalta. Toimimalla nyt olemme yhteiskunnallisen kehityksen eturintamassa luomassa ilmastokestävää paikallistaloutta.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi kaupungin on pienennettävä hiilijalanjälkeään ja kasvatettava hiilikädenjälkeään. Tämä tarkoittaa sitä, että päästöjen vähentämisen lisäksi on kehitettävä ratkaisuja, jotka sitovat hiiltä ilmasta. Tavoitteessa onnistumiseksi Tampereen kaupungin on siirryttävä käyttämään uusiutuvia energioita, liikkumaan päästöttömästi ja asumaan ekotehokkaasti. Hiilen sitominen ilmakehästä onnistuu esimerkiksi viheriöittämällä kaupunkia ja suojelemalla kaupungin metsiä.

Ilmastonmuutokseen joudutaan myös sopeutumaan. Ilmastonmuutos tuo mukanaan sään ääri-ilmiöitä, kuten tulvia, viistosateita ja edestakaisin sahaavia lämpötilan vaihteluita. Tähän liittyy myös infrastruktuuriimme ja hyvinvointiimme kohdistuvia riskejä. Ilmastotoimissa ei olekaan kyse vain päästöjen vähentämisestä, vaan myös turvallisen tilan luomisesta kaupunkilaisille.

Tehdään kaupungista suojasatama ilmastonmuutosta vastaan!

Vaatimuksia ilmastokaupungin puolesta

Valjastetaan työllisyyden kuntakokeilu ilmastotyöpaikkojen luomiseen!

Tampereen kaupungin on hyödynnettävä työllisyyden kuntakokeilu kaupungin ekologisen siirtymän edistämiseen. Vihreiden työpaikkojen luominen on otettava kuntakokeilun painopistealueeksi. 

Kuntakokeilussa on sekä aktivoitava paikallisia työnantajia luomaan uutta työtä yritysten ilmastotoimien ja muun yhteiskuntavastuun edistämiseksi että suunniteltava kaupungille ekologisen jälleenrakennuksen hankkeita, joihin voidaan työllistää erityisesti vaikeasti työllistyviä työnhakijoita. Hankkeissa on tähdättävä pysyvien työpaikkojen syntymiseen, mikä ei varmasti ole haastavaa, sillä ilmastokaupungin ja ekologisen siirtymän eteen on paljon työtä tehtäväksi. 

Tampereen kaupungin strategia sisältää paljon kaupungin infrastruktuuriin liittyviä tavoitteita, joihin liittyy varmasti työtä teetettäväksi. Esimerkiksi julkisten rakennusten muuttaminen ekotehokkaiksi on iso savotta. Silloin kun työtä ostetaan ulkopuolisilta tuottajilta, on hankintakriteereissä painotettava vaikeasti työllistyvän työvoiman työllistämistä sekä hankintojen tekemistä paikallisilta yrityksiltä.

Kaupungin ilmastostrategiaa on myös edistettävä viheriöittämällä kaupunkia, suojelemalla lähiluontoa sekä hoitamalla niittyjä ja metsiä. Samalla suojellaan lajien monimuotoisuutta ja tehdään elinympäristöstä entistä viihtyisämpää. Tässä kaikessa on paljon työtä tehtäväksi, ja juuri siksi työllisyyden kuntakokeilu on mahdollisuus kehittää Tampereesta vahva vihreä työllistäjä. 

Tehdään Tampereesta monimuotoinen luontokaupunki!

Tampereen kaupungin on edistettävä luonnon monimuotoisuutta kaupungissa. Kaupungin työ asian eteen onkin lupaavalla tolalla, sillä kaupunki on valmistellut viime vuosina luonnon monimuotoisuuden ohjelmaa, joka määrittää sekä kaupungin tavoitteet että toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Meidän kaupunkilaisten on pidettävä huolta, että kaupunki sitoutuu vahvasti ohjelmaansa, eikä viivyttele toimenpiteiden edistämisessä. 

Luonto ei sijaitse vain kaupungin ulkopuolella, vaan luontoa on läpi kaupunkialueen. Lähiluonnon suojeleminen on tärkeää, mutta luonnon monimuotoisuutta edistetään myös kiinnittämällä huomiota kaupunkialueen viheriöihin ja vesistöihin. Lisäksi on valistettava ihmisiä ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden tärkeys ja millä toimenpiteillä sitä voidaan edistää kaupunkitilassa.

Kaupunkitilaa on viheriöitettävä ja kaupungin ekologiset verkostot on pidettävä ehyinä. Kaupungin vesistöjä on suojeltava ja vieraslajeja on torjuttava. Myös tällaisiin tehtäviin kaupunki voi kehittää uusia työpaikkoja edellä keskustellun ekologisen jälleenrakennuksen ja vihreiden työpaikkojen luomisen hengessä.

Kaupunkilaisia on myös kannustettava toimimaan itse luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Taloyhtiöitä voidaan neuvoa perustamaan niittyjä, viljelmiä ja puustoja sekä harjoittamaan viherrakentamista, jolla voitaisiin parhaimmillaan parantaa myös rakennusten kestävyyttä sään ääri-ilmiöitä vastaan. Olisi avattava keskustelua siitä, voidaanko kaupungin ekologista siirtymää tukevat yksityiset toimenpiteet ottaa huomioon alentavasti kiinteistöverossa.

Luonnon kitkeminen kaupungista johtaa epäviihtyisään kaupunkitilaan. Tehdään Tampereesta eloisa luontokaupunki!

Mahdollisuuksia ei puutu, tahtotila ratkaisee!

Tampereen kaupungilla on kaikki mahdollisuudet kehittyä tulevaisuuden ilmastokaupungiksi ja monimuotoiseksi luontokaupungiksi. Samalla kaupungista tulee uudenlainen elävä elintila, jossa myös ihmiset kukoistavat. Tiedosta ja taidosta asia ei ole kiinni, vaan tahtotila ratkaisee. Se tahtotila olemme me kaupunkilaiset!

Elinympäristön lisäksi ilmastoystävällisen luontokaupungin rakentamisessa on kyse kulttuurisesta muutoksesta. Tulevaisuuden kaupunkia on ajateltava kaikkien kaupunkilaisten yhteiseksi etupihaksi, jossa on mukava olla ja viettää aikaa. Etupihalla tapahtuu ja tehdään asioita yhdessä. Korttelit, puistot ja torit kukoistavat.

Tulevaisuuden kaupunki on yhteisöllisen ja aineettoman elämän tila. Palvelut pelaavat ja kaupat myyvät vastuullisesti ja lähellä tuotettuja tuotteita. Tavarapaljouden omistamisen sijaan monet asiat jaetaan yhdessä, minkä mahdollistamiseksi kaupunki onkin perustanut kaikille asuinalueille kiertotalouden keskuksia. Niissä kukoistaa myös uusi pajakulttuuri 3D-printtereineen, ompelukoneineen ja verstaineen, sillä tavaroita korjataan, eikä vain romuteta.

Kaupungin ei tarvitse olla tylsä ja kasvoton firmojen logistiikkakeskus, jossa kadut ovat vain shoppailua ja paikasta toiseen kiiruhtamista varten ja jossa jokainen neliö on laskettu rakennusfirmojen ehdoilla. Kaupunkitila tulee avata sosiaaliselle elämälle ja luonnon monimuotoisuudelle. Toisenlaisen kaupungin rakentaminen voi olla suurin ekoteko elämässämme! Se voi olla suuri teko myös onnellisuutemme puolesta! 

Tehdään kaupungista hyvä meille ja kestävä koko maailmalle! 

Tehdään Tampereesta yhteinen jälleen!

Jukka Peltokoski

jukka.peltokoski@protonmail.com

Lue lisää muista vaaliteemoistani:

Jukka Peltokosken omakuva

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.