Vasemmisto voitti aluevaaleissa!

Aluevaalit on käyty ja tunnelma on hyvä! Vasemmisto teki hyvän tuloksen valtakunnallisesti ja vaalivoiton Pirkanmaalla! Ilman Helsinkiä käytyjen vaalien epäiltiin olevan vasemmistolle haastavat, mutta tämä oletus osoittautui perättömäksi!

Pirkanmaalla vasemmistoliiton äänestysprosentti oli jopa 10,7, mikä tuotti vasemmistoliitolle yhdeksän paikkaa aluevaltuustoon. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on näin aluevaltuustossa kolmanneksi suurin, joskin jaetulla sijalla perussuomalaisten kanssa. Suurimmat paikkamäärät Pirkanmaan aluevaltuustosta veivät kokoomus ja sdp valtakunnallisen vaalituloksen mukaisesti.

Valtuustoon valitut pirkanmaalaiset vasemmistoliittolaiset voit katsoa tästä Vasen Kaistan jutusta, joka analysoi muutenkin vasemmiston vaalivoittoa Pirkanmaalla. Valtakunnallista tulosta analysoidaan hyvin puolestaan tässä Kansan Uutisten jutussa.

Yksi ilahduttava johtopäätös on se, että vasemmistoliitto on yhä myös maakuntien puolue, vaikka Helsingin asema puolueen kannatuksessa on korostunut viime vuosina.

Oma tulokseni oli tyydyttävä

Oma äänimääräni vaaleissa oli 60, mikä on sykähdyttävän paljon ihmisiä! Kiitos jokaiselle henkilökohtaisesti äänestyspäätöksestä! Toivottavasti pääsen sanomaan tämän mahdollisimman monelle myös kasvokkain!

Äänimääräni on kuitenkin kaukana valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittujen äänistä ja se alittaa myös kuntavaalitulokseni. Koska vaaleista on aina syytä oppia, niin tätä pientä notkahdusta on syytä pohtia. Selittävistä tekijöistä onkin helppo tehdä valistunut arvaus.

Ensinnäkin lähes kaikki ääneni näyttävät tulleen Tampereelta, joten suurempi äänestysalue ei omalla kohdallani tarkoittanut suurempaa äänestyspotentiaalia. Sen sijaan matala äänestysprosentti saattoi syödä jokusen äänen itseltänikin. Kun listalla oli kuntavaaleista poiketen jopa valtakunnalliseksi ääniharavaksi upeasti yltänyt Anna Kontula, on mahdollista, että joitain itseänikin harkinneita ääniä kanavoitui hänelle.

Toiseksi, sotevaaleissa ääniä kanavoitui arvatenkin ennen kaikkea sote-osaajille, mikä ei ole vahvasti omaa profiiliani ja osaamisaluettani.

Lisäksi laskettelin näihin vaaleihin varsin vapaalla pudotuksella ja tein vain sen, minkä töiden ja kotitöiden lisäksi hyvillä mielin pystyin. Työteliään syksyn jäljiltä oli tärkeää lepäillä ja pitää vauhti hitaalla. Kuntavaaleihin menin aivan toisella vaihteella.

Joka tapauksessa se, että kymmenet ihmiset päättivät äänestää juuri itseäni on sykähdyttävä ajatus. Olen kiitollinen ja otettu! Jokainen ääni motivoi itseäni jatkamaan!

Pienenä yksityiskohtana erityisen tyytyväinen olen siihen, että sain kolmanneksen äänistä vielä vaalipäivänä. Tämä saattaisi viitata siihen, että pystyin motivoimaan loppuun asti harkitsevia äänestäjiä puolelleni, mikä on vasemmistoliiton erityisiä haasteita, kuten tässä Vasen kaistan jutussa oivallisesti analysoidaan.

Lisäksi, kuten mainittua, vasemmisto teki vaalivoiton Pirkanmaalla. Viimeinen yhdeksästä paikasta irtosi vain vähän yli 40:llä äänellä. Ei ole korupuhetta, että jokainen ääni on tärkeä!

Kohti seuraavia seikkailuja – ja vaaleja!

Näillä arvailuilla eteenpäin! Kuntavaalit ja aluevaalit ovat opettaneet valtavasti kampanjoinnista ja politiikan sisällöistä sekä antaneet mahdollisuuden nostaa uusia näkökulmia vasemmistolaiseen keskusteluun.

Seuraavat kuntavaalit ovatkin sitten vuonna 2025! Teemat niihin ovat jo hahmottumassa… Nyt saatu kokemus ja tuntuma omiin äänestäjiin on hyvä lähtökohta seuraavalle kuntavaalikampanjalle.

Mutta ennen niitä vedetään toki vielä Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliiton JHL:n vaalit ja Osuuskunta Tradekan vaalit! Olen ehdolla kummassakin!

JHL:n vaaleissa olen ehdolla Etelä-Suomen listalla (ammattiosastoni kotipaikan mukaan). JHL:n vaalit käydään 7.2.-1.3.2022.

Osuuskunta Tradekan vaaleissa olen ehdolla Keski-Suomen listalla (Tampere kuuluu Tradekan vaalipiireissä Keski-Suomen alueeseen). Tradekan vaalit käydään 1.2.-15.2.2022.

Jos siis kuulut JHL:ään ja asut etelässä tai Tradekaan ja asut keskisessä Suomessa, niin voit äänestää minua taas jo pian! 🙂

Kohti uusia vaaleja ja muita seikkailuja! Kohti kevättä!

Olen ehdolla aluevaaleissa Pirkanmaalla

Olen ehdolla aluevaaleissa Pirkanmaalla vasemmistoliiton listalla. Aluevaaleissa haluan ajaa kaikille avoimia julkisia palveluja, joiden asiakasmaksut ovat alhaalla ja joiden työntekijät voivat hyvin. Haluan myös tuoda esiin osuuskuntien mahdollisuuksia sote-palveluissa ja pitää huolta pelastustoimen ja erityisesti sopimuspalokuntien resursseista.

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen vastuulla on järjestää alueen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Aiemmin sote-palvelut ovat kuuluneet kuntien järjestettäväksi. Pelastustoimi on Pirkanmaalla toiminut jo pitkään maakunnallisena organisaationa.

Hyvinvointialueet ovat uusi hallinnollinen taso, jossa on kyse pitkälti maakunnista. Pirkanmaa on yksi 21:stä uudesta hyvinvointialueesta. Listan kaikista alueista näet täältä.

Aluevaalipäivä on 23.1.2022 ja ennakkoäänestysaika on 12.-18.1.2022. Äänioikeutettuja ovat kuntavaalien tavoin kaikki alueen pysyvät asukkaat kansalaisuuteen katsomatta. Voit äänestää, vaikka et olisi Suomen kansalainen, jos kotikuntasi on Pirkanmaalla.

Lisää aluevaalien käytännön järjestelyistä voit lukea täältä.

On tärkeää, että äänestät!

Aluevaaleissa on kyse suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Hallitus toisensa jälkeen on jo viidentoista vuoden ajan valmistellut sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtoa pois kunnilta niin sanotusti leveämmille harteille. Nyt tämä pitkään vatvottu ja kipeästi kaivattu uudistus toteutuu nykyhallituksen toimesta. Kiitos siiitä vasemmistoliitolle, demareille, vihreille, kepulle ja rkp:lle!

Hyvinvointialueilla tavoitellaan kustannustehokkaampaa palvelutuotantoa. Uudistus tarvitaan, sillä Suomen väestö ikääntyy ja kaupungistuu. Jo usea kunta on nykyisellään ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kanssa, ja lisää olisi luvassa, ellei uudistusta tehtäisi.

Parhaimmillaan uudistus johtaa myös palvelun saamisen nopeutumiseen ja palvelupolkujen sujuvoitumiseen kun palvelut siirtyvät yhden organisaation puitteisiin nykyisen monitasoisen järjestelmän sijaan. Myös hyvinvointikäsitys voi laajentua, kun perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito yhdistyvät ja järjestelmään syntyy entistä vahvempi kannustin panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja hyvinvoinnin kohentamiseen.

Vasemmistoliitto kutsuu aluevaaleja sotevaaleiksi, sillä niin suuri merkitys niillä on sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden kannalta. Näissä vaaleissa ratkaistaan, mihin suunaan suomalaista hyvinvointivaltiota kehitetään.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaaleissa päätetään myös pelastustoimen eli palokuntien ja ensihoidon tulevaisuudesta. Haluankin itse korostaa myös palokuntien ja ambulanssien toimintaedellytyksien takaamista, ja erityisesti sopimuspalokuntien asemaa pelastustoimessa. Hyvin toimiva pelastustoimi pelastaa arkemme monessa hätätilanteessa.

Sopimuspalokuntien vapaaehtoisilla on jopa pelastustoimea laajempi merkitys monen kunnan ja paikallisyhteisön toiminnassa samalla kun – valitettavasti – ilmastonmuutoksen ja ekologisen kriisin edetessä on entistä tärkeämpää ylläpitää yhteiskunnassa laajaa valmiutta vastata kriiseihin ja hätätilanteisiin. Palokuntien työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tässä avainasemassa.

Poliittiset voimasuhteet ratkaisevat Pirkanmaan tulevaisuuden

Ratkaisevaa Pirkanmaan hyvinvointialueen kannalta on, millaiset poliittiset voimasuhteet nyt valittavaan aluevaltuustoon tulee.

Valtakunnallinen sote-uudistus antaa vain puitteet, kun taas aluevaltuustot päättävät konkreettisesti, miten hyvinvointialueen palvelut järjestetään. Tässä lisäksi ensimmäisellä eli nyt valittavalla aluevaltuustoolla tulee olemaan poikkeuksellisen suuri valta. Seuraavat valtuustot rakentavat ensimmäisen valtuuston tekemien päätösten päälle.

Kyse on siis erittäin merkittävistä vaaleista, joissa kirjaimellisesti päätetään koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.

Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, vaarana on, että oikeisto vie vallan. Tämä tarkoittaa korruption lisääntymistä, palvelujen yhä laajempaa ulkoistamista kansainvälisille veroparasiittiyhtiöille ja epätasa-arvon kasvua kun palvelumaksuja kasvatetaan ja palveluja keskitetään vain aluekeskuksiin ja maksukykyisimpien asuinalueille.

Oikeistolta emme voi odottaa myöskään sote-uudistukseen sisältyvän seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamista. Vasemmistolle se on yksi tärkeimmistä asioista.

Käythän siis äänestämässä!

Tehdään Pirkanmaasta hyvä kaikille, ei vain harvoille!

Vasemmistoliiton sotevaalitavoitteista voit lukea lisää täältä.

Pirkanmaan Vasemmiston sotevaalitavoitteista voit lukea puolestaan täältä.