Vasemmisto voitti aluevaaleissa!

Aluevaalit on käyty ja tunnelma on hyvä! Vasemmisto teki hyvän tuloksen valtakunnallisesti ja vaalivoiton Pirkanmaalla! Ilman Helsinkiä käytyjen vaalien epäiltiin olevan vasemmistolle haastavat, mutta tämä oletus osoittautui perättömäksi!

Pirkanmaalla vasemmistoliiton äänestysprosentti oli jopa 10,7, mikä tuotti vasemmistoliitolle yhdeksän paikkaa aluevaltuustoon. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on näin aluevaltuustossa kolmanneksi suurin, joskin jaetulla sijalla perussuomalaisten kanssa. Suurimmat paikkamäärät Pirkanmaan aluevaltuustosta veivät kokoomus ja sdp valtakunnallisen vaalituloksen mukaisesti.

Valtuustoon valitut pirkanmaalaiset vasemmistoliittolaiset voit katsoa tästä Vasen Kaistan jutusta, joka analysoi muutenkin vasemmiston vaalivoittoa Pirkanmaalla. Valtakunnallista tulosta analysoidaan hyvin puolestaan tässä Kansan Uutisten jutussa.

Yksi ilahduttava johtopäätös on se, että vasemmistoliitto on yhä myös maakuntien puolue, vaikka Helsingin asema puolueen kannatuksessa on korostunut viime vuosina.

Oma tulokseni oli tyydyttävä

Oma äänimääräni vaaleissa oli 60, mikä on sykähdyttävän paljon ihmisiä! Kiitos jokaiselle henkilökohtaisesti äänestyspäätöksestä! Toivottavasti pääsen sanomaan tämän mahdollisimman monelle myös kasvokkain!

Äänimääräni on kuitenkin kaukana valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittujen äänistä ja se alittaa myös kuntavaalitulokseni. Koska vaaleista on aina syytä oppia, niin tätä pientä notkahdusta on syytä pohtia. Selittävistä tekijöistä onkin helppo tehdä valistunut arvaus.

Ensinnäkin lähes kaikki ääneni näyttävät tulleen Tampereelta, joten suurempi äänestysalue ei omalla kohdallani tarkoittanut suurempaa äänestyspotentiaalia. Sen sijaan matala äänestysprosentti saattoi syödä jokusen äänen itseltänikin. Kun listalla oli kuntavaaleista poiketen jopa valtakunnalliseksi ääniharavaksi upeasti yltänyt Anna Kontula, on mahdollista, että joitain itseänikin harkinneita ääniä kanavoitui hänelle.

Toiseksi, sotevaaleissa ääniä kanavoitui arvatenkin ennen kaikkea sote-osaajille, mikä ei ole vahvasti omaa profiiliani ja osaamisaluettani.

Lisäksi laskettelin näihin vaaleihin varsin vapaalla pudotuksella ja tein vain sen, minkä töiden ja kotitöiden lisäksi hyvillä mielin pystyin. Työteliään syksyn jäljiltä oli tärkeää lepäillä ja pitää vauhti hitaalla. Kuntavaaleihin menin aivan toisella vaihteella.

Joka tapauksessa se, että kymmenet ihmiset päättivät äänestää juuri itseäni on sykähdyttävä ajatus. Olen kiitollinen ja otettu! Jokainen ääni motivoi itseäni jatkamaan!

Pienenä yksityiskohtana erityisen tyytyväinen olen siihen, että sain kolmanneksen äänistä vielä vaalipäivänä. Tämä saattaisi viitata siihen, että pystyin motivoimaan loppuun asti harkitsevia äänestäjiä puolelleni, mikä on vasemmistoliiton erityisiä haasteita, kuten tässä Vasen kaistan jutussa oivallisesti analysoidaan.

Lisäksi, kuten mainittua, vasemmisto teki vaalivoiton Pirkanmaalla. Viimeinen yhdeksästä paikasta irtosi vain vähän yli 40:llä äänellä. Ei ole korupuhetta, että jokainen ääni on tärkeä!

Kohti seuraavia seikkailuja – ja vaaleja!

Näillä arvailuilla eteenpäin! Kuntavaalit ja aluevaalit ovat opettaneet valtavasti kampanjoinnista ja politiikan sisällöistä sekä antaneet mahdollisuuden nostaa uusia näkökulmia vasemmistolaiseen keskusteluun.

Seuraavat kuntavaalit ovatkin sitten vuonna 2025! Teemat niihin ovat jo hahmottumassa… Nyt saatu kokemus ja tuntuma omiin äänestäjiin on hyvä lähtökohta seuraavalle kuntavaalikampanjalle.

Mutta ennen niitä vedetään toki vielä Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliiton JHL:n vaalit ja Osuuskunta Tradekan vaalit! Olen ehdolla kummassakin!

JHL:n vaaleissa olen ehdolla Etelä-Suomen listalla (ammattiosastoni kotipaikan mukaan). JHL:n vaalit käydään 7.2.-1.3.2022.

Osuuskunta Tradekan vaaleissa olen ehdolla Keski-Suomen listalla (Tampere kuuluu Tradekan vaalipiireissä Keski-Suomen alueeseen). Tradekan vaalit käydään 1.2.-15.2.2022.

Jos siis kuulut JHL:ään ja asut etelässä tai Tradekaan ja asut keskisessä Suomessa, niin voit äänestää minua taas jo pian! 🙂

Kohti uusia vaaleja ja muita seikkailuja! Kohti kevättä!

Olen ehdolla aluevaaleissa Pirkanmaalla

Olen ehdolla aluevaaleissa Pirkanmaalla vasemmistoliiton listalla. Aluevaaleissa haluan ajaa kaikille avoimia julkisia palveluja, joiden asiakasmaksut ovat alhaalla ja joiden työntekijät voivat hyvin. Haluan myös tuoda esiin osuuskuntien mahdollisuuksia sote-palveluissa ja pitää huolta pelastustoimen ja erityisesti sopimuspalokuntien resursseista.

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen vastuulla on järjestää alueen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Aiemmin sote-palvelut ovat kuuluneet kuntien järjestettäväksi. Pelastustoimi on Pirkanmaalla toiminut jo pitkään maakunnallisena organisaationa.

Hyvinvointialueet ovat uusi hallinnollinen taso, jossa on kyse pitkälti maakunnista. Pirkanmaa on yksi 21:stä uudesta hyvinvointialueesta. Listan kaikista alueista näet täältä.

Aluevaalipäivä on 23.1.2022 ja ennakkoäänestysaika on 12.-18.1.2022. Äänioikeutettuja ovat kuntavaalien tavoin kaikki alueen pysyvät asukkaat kansalaisuuteen katsomatta. Voit äänestää, vaikka et olisi Suomen kansalainen, jos kotikuntasi on Pirkanmaalla.

Lisää aluevaalien käytännön järjestelyistä voit lukea täältä.

On tärkeää, että äänestät!

Aluevaaleissa on kyse suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Hallitus toisensa jälkeen on jo viidentoista vuoden ajan valmistellut sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtoa pois kunnilta niin sanotusti leveämmille harteille. Nyt tämä pitkään vatvottu ja kipeästi kaivattu uudistus toteutuu nykyhallituksen toimesta. Kiitos siiitä vasemmistoliitolle, demareille, vihreille, kepulle ja rkp:lle!

Hyvinvointialueilla tavoitellaan kustannustehokkaampaa palvelutuotantoa. Uudistus tarvitaan, sillä Suomen väestö ikääntyy ja kaupungistuu. Jo usea kunta on nykyisellään ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kanssa, ja lisää olisi luvassa, ellei uudistusta tehtäisi.

Parhaimmillaan uudistus johtaa myös palvelun saamisen nopeutumiseen ja palvelupolkujen sujuvoitumiseen kun palvelut siirtyvät yhden organisaation puitteisiin nykyisen monitasoisen järjestelmän sijaan. Myös hyvinvointikäsitys voi laajentua, kun perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito yhdistyvät ja järjestelmään syntyy entistä vahvempi kannustin panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja hyvinvoinnin kohentamiseen.

Vasemmistoliitto kutsuu aluevaaleja sotevaaleiksi, sillä niin suuri merkitys niillä on sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden kannalta. Näissä vaaleissa ratkaistaan, mihin suunaan suomalaista hyvinvointivaltiota kehitetään.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaaleissa päätetään myös pelastustoimen eli palokuntien ja ensihoidon tulevaisuudesta. Haluankin itse korostaa myös palokuntien ja ambulanssien toimintaedellytyksien takaamista, ja erityisesti sopimuspalokuntien asemaa pelastustoimessa. Hyvin toimiva pelastustoimi pelastaa arkemme monessa hätätilanteessa.

Sopimuspalokuntien vapaaehtoisilla on jopa pelastustoimea laajempi merkitys monen kunnan ja paikallisyhteisön toiminnassa samalla kun – valitettavasti – ilmastonmuutoksen ja ekologisen kriisin edetessä on entistä tärkeämpää ylläpitää yhteiskunnassa laajaa valmiutta vastata kriiseihin ja hätätilanteisiin. Palokuntien työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tässä avainasemassa.

Poliittiset voimasuhteet ratkaisevat Pirkanmaan tulevaisuuden

Ratkaisevaa Pirkanmaan hyvinvointialueen kannalta on, millaiset poliittiset voimasuhteet nyt valittavaan aluevaltuustoon tulee.

Valtakunnallinen sote-uudistus antaa vain puitteet, kun taas aluevaltuustot päättävät konkreettisesti, miten hyvinvointialueen palvelut järjestetään. Tässä lisäksi ensimmäisellä eli nyt valittavalla aluevaltuustoolla tulee olemaan poikkeuksellisen suuri valta. Seuraavat valtuustot rakentavat ensimmäisen valtuuston tekemien päätösten päälle.

Kyse on siis erittäin merkittävistä vaaleista, joissa kirjaimellisesti päätetään koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.

Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, vaarana on, että oikeisto vie vallan. Tämä tarkoittaa korruption lisääntymistä, palvelujen yhä laajempaa ulkoistamista kansainvälisille veroparasiittiyhtiöille ja epätasa-arvon kasvua kun palvelumaksuja kasvatetaan ja palveluja keskitetään vain aluekeskuksiin ja maksukykyisimpien asuinalueille.

Oikeistolta emme voi odottaa myöskään sote-uudistukseen sisältyvän seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamista. Vasemmistolle se on yksi tärkeimmistä asioista.

Käythän siis äänestämässä!

Tehdään Pirkanmaasta hyvä kaikille, ei vain harvoille!

Vasemmistoliiton sotevaalitavoitteista voit lukea lisää täältä.

Pirkanmaan Vasemmiston sotevaalitavoitteista voit lukea puolestaan täältä.

Yhteinen Tampere! Manifesti kuntavaaleihin 2021

Kaupunki on kaupunkilaisten arkielämän tila. Kaupunki on etu- ja takapihamme, kotimme ja lähimetsämme, katumme ja terassimme. Kaupunki on paljon enemmän kuin kaupat. Kaupunki on yhteinen. Avaan tässä tekstissä ajatuksiani kuntavaaleihin 2021. Kirjoitan paikallistaloudesta, yhteisöllisyydestä ja ilmastokaupungista. Kirjoitan tulevaisuudesta.

Lähdetään tästä: Kaupunki on itsehallinnollinen yksikkö. Sen asukkailla on suuri valta järjestää asiansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kaupungilla on oikeus kerätä veroja ja sillä on paljon omaisuutta. Niin verot kuin omaisuus ovat perimmiltään kaupunkilaisten yhteistä omistusta ja yhteistä varallisuutta.

Neljän vuoden välein kaupunkilaiset valitsevat keskuudestaan kaupunginvaltuuston, joka on kaupungin ylin päättävä elin. Kaupunginvaltuusto edustaa kaupunkilaisia ja on kaupunkilaisten poliittisen tahdon näyttämö. Se päättää, kuinka kaupunkilaisten yhteistä omistusta ja veroja käytetään.

Ei ole yhdentekevää keitä kaupunginvaltuustoon valitaan tekemään päätöksiä. Se, miten hyvää arkemme on, on paljolti kaupungin päätöksistä kiinni. Se, miten kaupunki käyttää verot ja hoitaa omaisuuttamme, on yhteisistä päätöksistä kiinni. Niin kaupunkitilan viihtyisyys kuin palvelujen sujuvuus tai sujumattomuuskin kertovat päätöksistä.  

Puitteemme arjessa ovat monin tavoin riippuvaisia kaupungin päätöksenteosta, ja vaikka kaupungin päätöksenteko on etäännytettyä kaupunkilaisen arjesta, se vaikuttaa suoraan arkeemme. 

Katseet kaupungin yllä

Vasemmistoliiton kuntavaaliteemat kevään 2021 vaaleissa liittyvät koulutukseen ja kasvatukseen, terveyteen ja hyvinvointiin, kestävyyteen ja ilmastotoimiin, työllisyyteen ja työntekijöihin sekä kulttuuriin ja liikuntaan. Kaikki nämä ovat läheisiä teemoja myös itselleni ja ne luovat hyvin kokonaiskuvaa siitä, miten vasemmisto kehittää kuntaa. 

Tässä tekstissä avaan omia ajatuksiani kuntavaaleihin. Tavoittelen näkökulmaa, joka on kiinni ihmisten arjessa, mutta silti hieman päivänpolitiikan yläpuolella, jotta myös uuden kuvittelulle synty tilaa. 

Avaan myöhemmissä teksteissäni lisää yksittäisiä vaaliteemojani ja niihin liittyviä konkreettisia aloitteita. Vaaliteemojani ovat paikallistalous, kaupunkitila, avoin ja osallistava hallinto sekä kaupungin ilmastotoimet. Tässä tekstissä tuon esiin erityisesti paikallistalouden teemaa, sillä se on avain myös muihin teemoihin. 

Käymme keväällä kuntavaalit, mutta puhun kaupungista, sillä kaupunki on erityinen paikka tehdä politiikkaa. On arvioitu, että 20 vuoden päästä 90% suomalaisista elää kaupungissa tai kaupungin lähiseudulla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita vain etelän kolmea suurta, vaan myös pitkälti toistakymmentä maakuntakaupunkia. Kaupungistunutkin Suomi on maakuntien ja alueiden maa.

Kaupunki on inhimillisen yhteiselon moniulotteinen tihentymä. Kaupunki on moninaisten tarpeiden kohtaamisen paikka, joka tarjoaa ihmisille rikasta sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista elämää. Juuri siksi kaupungissa voi kehittyä vahvaa paikallistaloutta ja uutta itsehallinnollisuutta. Ja kaupunki sisältää tietenkin myös ympäristönsä ja suhteensa luontoon.

Vahva paikallistalous!

Paikallistalous tarkoittaa, että palvelut ja tuotteet tuotetaan mahdollisimman pitkälle paikallisten toimijoiden voimin. Vahvassa paikallistaloudessa paikallistoimijoiden välillä on vilkasta taloudellista vaihtoa ja muuta yhteistyötä. 

Paikallistalous on: paikallista yrittäjyyttä, yhdistyselämää, osuuskuntia, itsensä työllistämistä, yhteisöllisyyttä, naapuriapua… Aivan olennaista on, miten kaupunki ohjaa elinkeinorakenteen muodostumista ja miten se tekee omat hankintansa. Paikallisten isojen instituutioiden ostot ovat monen paikallisen tuottajan leipä.

Vahvassa paikallistaloudessa raha pysyy kierrossa alueella, eikä sitä imuroida ulos yksityisinä voittoina pahimmillaan veroparasiittiyhtiöiden tileille. Kun raha kiertää kädestä käteen, se tuottaa vaurautta ja hyvinvointia monelle. Tämä voisi tarkoittaa jopa omaa omaa paikallisrahaa, joka sitoisi tehokkaasti rahankiertoa paikalliselle tasolle. 

Paikallistalous ei kuitenkaan tarkoita vain rahataloutta, vaan myös erilaisia yhteisöjä ja verkostoja, jotka tuottavat yhteistä hyvinvointia omasta aktiivisuudestaan käsin. Ilman kansalaisyhteiskunnan aktiiveja ja yhdistyksiä paikallistalous olisi monia palveluja ja yhteistyöverkostoja köyhempi. 

Vahvaan paikallistalouteen kuuluu myös vahva paikallinen kulttuurielämä ja tapahtumatuotanto, joka rakentaa paikallisidentiteettiä ja paikalliskulttuuria. Vain kulttuuritoimijat voivat tehdä paikallisuudesta elävää ja uutta luovaa. 

Vahva paikallistalous on mahdollinen vain vahvan kansalaisyhteiskunnan ja kulttuurielämän puitteissa, mutta tarvitaan myös kaupunki, joka rakentaa paikallistaloutta päätöksillään.  Yhteisöjen ja yritysten elinvoima syntyy aktiivisten kansalaisten ja sosiaalisten verkostojen toiminnasta, mutta kaupunki voi vaikuttaa suuresti paikallistalouden kehitykseen ja kukoistukseen.  Tässä kaupungin hankinnoilla on esimerkiksi suuri merkitys. 

Tampereen kaupungin on luotava kokonaisvaltainen paikallistalouden strategia, jossa määritellään tavoitteet ja keinot paikallistalouden vahvistamiseksi. Lähtökohtana  ovat paikallisen talouden kulttuuriset ja taloudelliset voimavarat. Ensimmäinen askel strategian toimeenpanossa olisi nostaa paikallistalouden lippu ylös ja organisoida toimijoiden välisiä kohtaamisia ja verkostoitumista.

Kokonainen harppaus olisi resurssoida kansalaisyhteiskuntaa, kulttuurielämää sekä yrityksiä ja yrittäjiä paikallistalouden vahvistamiseksi. Kaupungilla paikallisena supertoimijana on tähän mahdollisuus.

Tulevaisuuden ilmastokaupunki!

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat kaksi aikamme suurinta ekologista uhkakuvaa, joihin kumpaankin kaupunki voi vaikuttaa toimillaan merkittävästi. Ilmastokaupungin ja monimuotoisen luontokaupungin rakentaminen voivat olla suurimpia ympäristötekoja koko elämässämme, jos vain onnistumme niissä.

Tampereen kaupungilla on vahva ilmastostrategia, eikä keinoista tai asiantuntemuksesta ole pulaa. Liian helposti strategiat jäävät kuitenkin vain paperille. Tahtotilan strategian läpiviemiseksi on tultava meiltä kaupunkilaisilta. On meidän tehtävämme valvoa, että kaupunki toteuttaa vahvoja ilmastotoimia.

Kaupungin päästöjen nollaamisen lisäksi kyse on turvallisen tilan rakentamisesta meille kaupunkilaisille ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin sään ääri-ilmiöihin sopeuduttaessa. Parhaimmillaan ratkaisut ovat sellaisia, jotka samalla lisäävät kaupungin ympäristöllistä monimuotoisuutta, kuten metsien, viheriöiden, puistojen ja istutusten suosiminen niin kaupungin mailla kuin kaupunkikuvassakin.

Lisäksi ilmastokaupungin ja luontokaupungin rakentaminen on mahdollisuus vihreälle työllisyyspolitiikalle. Vaikka sote-palvelut siirtyvät tulevaisuudessa maakunnalle, kunnan rooli työllisyyspalvelujen järjestäjänä on vain vahvistumassa. Siitä esimakua antaa juuri alkanut työllisyyden kuntakokeilu, jonka piirissä Tamperekin on.

Kaupunki tulee linjata vihreän työn uranuurtajaksi. Kaupungin työllisyyspalvelut on suunniteltava tukemaan ekologista siirtymää? Kaupungin itsensä on panostettava työllistäviin hankkeisiin, joissa edistetään ekologista jälleenrakennusta. Tällaisten asioiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä ilmastokaupunkia rakennettaessa.

Itsehallinnon tulevaisuus on yhteishallinto

Kunnan itsehallinnolla tarkoitetaan sitä, että kunnalla on oikeus päättää, miten se järjestää sille määrätyt tehtävät ja mitä muita tehtäviä se ottaa hoitaakseen. Kunta voi myös määrätä pitkälti omasta hallinto- ja johtamistavastaan.

Tarkkaan ottaen kunnan itsehallinto tarkoittaa tarkoittaa kuntalaisten itsehallintoa, tai ainakin sitä sen pitäisi tarkoittaa. Todellisuutta on, että hallinto elää omaa elämäänsä, jonka kärryillä valtuutetutkaan eivät aina pysy. Siksi hallintoa pitäisi avata yhä läpinäkyvämmäksi ja päätöksentekoa tulisi tuoda lähemmäksi ihmisten arkea. Keinoja tähän ovat esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kehittäminen ja julkisuusperiaatteen soveltaminen kaupungin yhtiöiden päätöksentekoon.

Itsehallinnon tulisi tarkoittaa myös kaupungin työntekijöiden vahvempaa osallisuutta työpaikkansa arkeen. Tampereen kaupungin tehtäviä hoitaa lähes 15 000 työntekijää, mikä tekee kaupungista suurimman työnantajan koko Pirkanmaalla. On ensiarvoisen tärkeää, että kaupunki on hyvä työnantaja, joka ei palkitse lomautuksilla ja irtisanomisilla ja jolle työntekijöiden työhyvinvointi on ensiarvoista, kuten ammattiliittoni Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL peräänkuuluttaa kuntavaaliteemoissaan (https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/kuntaremontti-2021-2025/). 

Julkisena työnantajana kaupungin tulee näyttää tietä työpaikkademokratian kehittämisessä. Työntekijöillä on usein paras tieto siitä, miten heidän työtään pitäisi kehittää ja millaisia tarpeita kaupunkilaisilla on. Tämä on myös oleellista kaupungin ekologisen siirtymän kannalta. Julkisen puolen työntekijät ovat sen avaintyöntekijöitä siirtymän edellyttäessä vahvoja julkisia palveluja ja panostuksia ekologisen jälleenrakennuksen hankkeisiin.

Itsehallintoa on siis kehitettävä yhteishallinnoksi, johon kaupunkilaisilla ja kaupungin työntekijöillä on entistä enemmän osallistumisen mahdollisuuksia ja jossa kaupunkilaisten ja kaupungin työntekijöiden oma osaaminen otetaan suoraan mukaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kaupungin rakennustyöhön. 

Samalla kysymys on paikallistalouden kehittämisestä. Omaehtoinen päätöksenteko edellyttää omaa taloutta, joka ei ole täysin valtionbudjetin tai maailmanmarkkinoiden armoilla. Sellainen talous edellyttää myös omaa identiteettiä ja kulttuuria.

Tietenkään paikallisesti ei voida tehdä kaikkea, eikä kaikessa voida pärjätä kansainvälistä kilpailua vastaan, mutta sitä suuremmalla syyllä Tampereelle on syytä tehdä paikallistalouden strategia, joka kertoo, miten me rakennamme paikallista taloutta globaalissa maailmassa. 

Metropoli emme ole, kummoloiden ja harkimoiden hiekkalaatikoksi emme halua tulla, olkaamme siis reilusti paikallisia! Olkaamme sitä omista yhteisöllisistä voimavaroistamme käsin!

Se on mahdollista kun tehdään Tampereesta yhteinen jälleen!

Jukka Peltokoski

Suomalaisten syndikalistien historiallinen talo kaupan

Pala kanadansuomalaisten sosialistien ja syndikalistien historiaa on vaakalaudalla Finnish Labour Temple -niminen työväentalo laitettiin myyntiin Kanadan Thunder Bayssa. Taloa ylläpitänyt yhdistys ilmoitti keväällä lopettavansa ja myyvänsä talon. Talon pelastamiseksi perustettu Finlandia Cooperative organisoi joukkorahoituskampanjaa talon ostamiseksi.

Vuonna 1910 rakennetulla Labour Templellä on pitkä historia Kanadan suomalaisyhteisön sekä syndikalistisen ammattiyhdistystoiminnan piirissä. Talon rakennuttivat alun perin suomalaiset sosialistit ja raittiusliikkeen aktiivit paikallisen ammattiyhdistyksen omistamalle tontille. Paikallisten keskuudessa talo tunnettiin myös suomalaisten ”haalina”.

Lue loppuun

Uusi talous hakee muotoaan – donitsista!

Somessa levisi tänä keväänä tieto, että Amsterdam soveltaa taloustutkija Kate Raworthin donitsitalouden mallia kaupungin talouden ohjaamisessa kestävälle tolalle koronakriisin jälkeen. Tarkkaan ottaen prosessi alkoi jo viime vuonna, mutta koronatilanne teki siitä uudella tavalla ajankohtaisen. Mistä on kyse? Miten donitsilla muutetaan taloutta?

Raworthin donitsitalouden malli on kirjaimellisesti donitsin muotoon piirretty visualisaatio siitä, miten talousjärjestelmä olisi hahmotettava, jotta sitä voitaisiin ohjata sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Raworthin donitsitalouden esitys sisältää sekä visualisaation että laajan teoreettisen keskustelun, jossa Raworth kyseenalaistaa valtavirtaisen taloustieteen olettamat ja asettaa niitä vastaan vaihtoehtoisen talouden premissit.

Lue loppuun

Osuuskuntapubi on auki!

Isossa Britanniassa suljetaan keskimäärin pubi päivittäin. Kaupungistuminen sekä alaa valtaavat ketjut pakottavat varsinkin syrjäkulmien ja kylien pubit ahtaalle – vaikka usein nämä ovat elintärkeitä lähiyhteisölleen. Osuustoiminta voi pelastaa pubikulttuurin.

Briteissä kuppilassa piipahtaminen on monille tärkeä päivittäinen tapahtuma töiden jälkeen. Pubit kylissä ja kaupungeissa ovat sosiaalisen elämän keskuksia, joissa vaihdetaan vapaalle ja joihin palataan usein illemmallakin.

Viime vuosina yhä useampi pubi on kuitenkin laittanut lapun ovelle. Väki kylissä vähenee ja kaupungeissa asiakkaista joutuu kilpailemaan trendikkäiden ravintolaketjujen kanssa. Monella pubilla on kuitenkin pitkät perinteet, jotka eivät katkea niin helposti.

Juuri tässä osuustoiminta ja yhteisörahoitus astuvat kuvaan mukaan.

Lue loppuun

Vastaako osuuskauppa koronakriisiin?

Osuuskauppa on uutisoinut, että koronan myötä ruuan verkkokauppa on kasvanut räjähdysmäisesti. Ihmiset tarvitsevat ruokaa siinä missä aiemminkin, ehkä jopa enemmän kuin aiemmin kun kodeissa ollaan etätöissä eikä ravintoloissa käydä. Osuuskaupalla käy kauppa, vaikka käytävillä on vähän väljempää.

Jää nähtäväksi, miten korona vaikuttaa osuuskaupan talouteen. Ruokakauppa käy, mutta ravintolat ja kahvilat on suljettava. Vaatteita myydään vähemmän. Bensaa myydään vähemmän.

Tilinpäätöksen aika on myöhemmin, mutta alueellisena suurkauppana osuuskaupan kestokyky koronaa vastaan on omaa luokkaansa. Osuuskauppa vastaa moniin arjen tarpeisiin, joiden tarve ei häviä koronatilanteessakaan. Osuuskauppa saattaa jopa hyötyä siitä, että ihmiset ostavat suuria määriä ruokaa ja keskittävät ruokaostoksiaan.

Lue loppuun

Ehdolla osuuskauppavaaleissa Pirkanmaalla

Olen ehdolla Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleissa keväällä 2020. Vaaleissa kaupalle valitaan edustajisto. Äänestää voivat kaikki osuuskunnan eli osuuskaupan jäsenet. Olen ehdolla osana vasemmiston listaa, jonka nimi on ”Meirän oma osuuskauppa! – Edistystä osuuskauppavaaleihin”. Äänestysaika on 25.3.-6.4.2020.

Miksi asetuin ehdolle?

Pirkanmaan Osuuskauppa on alueellinen voimatekijä. Prisman lisäksi osuuskauppaan kuuluvat Sokos, S-marketit, Salet, ABC-liikennemyymälät, Stockmannin herkku ja joukko ravintoloita. Kyse on isosta alueellisesta toimijasta, jonka liikevaihto on yli miljardi euroa.

Pirkanmaan osuuskaupalla on yli 200 000 jäsentä. Näille kauppa jakaa bonuksia yli 30 miljoonaa euroa vuodessa. Osuuskauppa on läsnä valtavan monen pirkanmaalaisen arjessa!

Lue loppuun

Tampereen vastamielenosoitus sujui sekä rauhallisesti että vihaisesti

Tampereen keskustorille kokoontui lauantaina 21.10.2018 arviolta 600 ihmistä rauhanomaiseen mielenosoitukseen natseja vastaan. Koko Tampere vihaa natseja -niminen tilaisuus oli järjestetty vastamielenosoitukseksi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssille, joka kokoontui samaan aikaan vähän matkan päässä Laukontorilla. Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista puidaan parhaillaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Keskustorilla kuultiin puheita ja musiikkia. Tilaisuuden avasi Emilia Honkonen, joka kiitti paikalle saapunutta runsaslukuista väkeä, kehotti ihmisiä jakamaan kuvia ja ajatuksia päivän tapahtumista sosiaalisessa mediassa ja lämmitteli yleisöä huudattamalla iskulausetta Ei natseja Tampereelle, ei natseja mihinkään.

Lue koko juttu Vasen Kaista -verkkojulkaisusta.

Kuviani mielenosoituksesta: https://photos.app.goo.gl/DPCfV27iBzdNXTJ12

Koko Tampere natseja vastaan -mielenosoitus 21.10.2017.
Kuva: Jukka Peltokoski (copyleft)