Uusi talous hakee muotoaan – donitsista!

Somessa levisi tänä keväänä tieto, että Amsterdam soveltaa taloustutkija Kate Raworthin donitsitalouden mallia kaupungin talouden ohjaamisessa kestävälle tolalle koronakriisin jälkeen. Tarkkaan ottaen prosessi alkoi jo viime vuonna, mutta koronatilanne teki siitä uudella tavalla ajankohtaisen. Mistä on kyse? Miten donitsilla muutetaan taloutta?

Raworthin donitsitalouden malli on kirjaimellisesti donitsin muotoon piirretty visualisaatio siitä, miten talousjärjestelmä olisi hahmotettava, jotta sitä voitaisiin ohjata sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Raworthin donitsitalouden esitys sisältää sekä visualisaation että laajan teoreettisen keskustelun, jossa Raworth kyseenalaistaa valtavirtaisen taloustieteen olettamat ja asettaa niitä vastaan vaihtoehtoisen talouden premissit.

Oxfordin yliopistossa työskentelevä Raworth julkisti teoriansa donitsitaloudesta vuonna 2017 ja hän on saanut ajatuksilleen innostuneen vastaanoton erityisesti ekologisen talouden tutkijoiden ja aktivistien parissa.

Talous donitsissa

Donitsimalli on ”yksinkertaisesti nerokas” visualisaatio. Mallin lähtökohtana on kaksi kehää, joista toinen kuvaa välttämättömiä inhimillisiä tarpeita ja toinen kriittisiä ekosysteemisiä reunaehtoja. Kestävä talous on sovitettava näin syntyvän “donitsin” sisälle ilman, että tarpeet jäävät täyttymättä tai luonnon kantokyky ylittyy.

Välttämättömät inhimilliset tarpeet Raworth johtaa YK:n kestävän kehityksen ohjelmasta ja niitä ovat muun muassa ruoka, terveys, koulutus, asunto, työ ja toimeentulo, sosiaaliset suhteet, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, energia, vesi ja poliittiset osallistumismahdollisuudet.

Raworth kertoo, että hänen työnsä lähtökohtana oli asettaa taloudelle konkreettiset tavoitteet sen sijaan, että taloutta tarkasteltaisiin abstraktiona.

Donitsimallin toista kehää määrittävät yhdeksän planetaarista reunaehtoa, kuten ilmastonmuutos, otsonikato, fosforin ja typen kertymät, biodiversiteetin kato, maaperän kulutus, makean veden puute ja valtamerten happamoituminen. Reunaehdot on johdettu ekologista maailmanjärjestelmää koskevasta tutkimuksesta.

Malli sisältää myös muuttujia, joilla kuvataan elementtien välisiä suhteita. Kaikkiaan lähestymistapa yhdistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ekologisia reunaehtoja koskevaan tarkasteluun.

Kuva donitsimallista
Donitsitaloudessa ekologiset reunaehdot yhdistetään sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Kuva: Wikimedia Commons

Talouden uudet lähtökohdat

Raworth kyseenalaistaa donitsitaloudessaan bruttokansantuotteen keskeisenä talouden mittarina ja käy talouskasvukriittistä keskustelua. Hän myös syrjäyttää taloudellisesti laskelmoivan yksilön sosiaalisen ihmiskäsityksen tieltä sekä peräänkuuluttaa talousteoriaa, jossa talouden kiertokulku sisällytetään osaksi luonnon kiertokulkua. 

Raworthin mukaan meidän olisi syytä palauttaa mieliin varhaisen kreikan kielen sanan oikonomian merkitys. Sana tarkoitti kodinhoitoa, mikä on jälleen oivaltava merkitys globaalissa taloudessa, jonka ekologisesta kestävyydestä meidän on alettava huolehtia aktiivisesti.

Donitsimallissa talous käsitetään lopulta laajemmin kuin rahataloutena tai markkinavaihtona. Toimeentuloa ja hyvinvointia luodaan myös suoraan yhteisöissä ja verkostoissa, joten myös nämä tulisi ottaa huomioon talouden hahmottamisessa ja ohjaamisessa.

Kuva on vahva työkalu

Historiassa monet innovaatiot ovat syntyneet visuaalisina hahmotuksina. Raworth sanookin pyrkivänsä teoretisoimaan taloutta kuvin sanojen lisäksi.

Tavoitteena ei ole kuitenkaan vain älyllisesti valaiseva pysäytyskuva, vaan uuden talouden ajatteleminen ja rakentaminen. Donitsimalli on kriittisen ajattelun käytännöllinen työkalu. 

Amsterdamin kaupungin avaus onkin mielenkiintoinen ennakkotapaus, jossa valtavirtaiselle taloudelle vaihtoehtoinen malli jalkautetaan suoraan käytännön kehitystyöhön. Prosessissa Amsterdamista luodaan donitsin mukainen ”omakuva”, jonka pohjalta kaupungille ideoidaan uusia paikallistalouteen ja kiertotalouteen nojaavia ratkaisuja.

Vaarana on, että työstä tulee vain kaupungin brändityötä ja kivaa pöhinää, mutta joka tapauksessa Amsterdam innoittaa kysymään, eikö vastaavaan kannattaisi ryhtyä myös muualla. 

Mallin jalkauttaminen paikallistalouteen

Raworth kertoo sivuillaan valmisteilla olevasta donitsitalouden ”työkalupakista”, jonka on tarkoitus palvella uuden talouden aktiiveja mallin jalkauttamisessa. Työkalupakki tarjoaa välineitä esimerkiksi kaupungin päättäjien ja kaupunkilaisten välisten työpajojen vetämiseen. 

Raworth kutsuukin donitsimallista kiinnostuneita liittymään hänen sivuiltaan löytyvälle keskustelualustalle jalkautustyön edistämiseksi.

Donitsimallia voidaan periaatteessa soveltaa minkä tahansa kokoisen talousalueen hahmottamiseen, mutta luonteva lähtökohta jalkauttamiselle on varmasti paikallistalous tai alueellinen talous, jossa voidaan tehdä konkreettisia uuden talouden avauksia. 

Koronan kriisiyttämässä yhteiskunnassa tällaisten uuden talouden avausten tekemiselle olisi varmasti oikea aika ja paikka, ja suoranainen välttämättömyyskin.

Valtiolliset elvytysohjelmat ovat tarpeen, mutta tarvittaisiin myös määrätietoisempaa paikallistalouksien vahvistamista.

Jukka Peltokoski

Ps. Raworthin kirja Doughnut Economics – Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (Penguin Books 2017) on julkaistu myös suomeksi nimellä Donitsi-taloustiede (Terra Cognita 2018).

Teksti on julkaistu alun perin verkkolehti Vasen Kaistassa.

Lähteet:

Kate Raworthin kotisivut, https://www.kateraworth.com/

Donitsitalouden keskustelualusta, https://discuss.doughnuteconomics.org/

Kate Raworthin kuvaus Amsterdamin keissistä, https://www.kateraworth.com/2020/04/08/amsterdam-city-doughnut/

Donitsimallista Wikipediassa, https://en.wikipedia.org/wiki/Doughnut_(economic_model)

Donitsimallin sisältämästä ekologisen maailmanjärjestelmän näkökulmasta Wikipediassa, https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_boundaries

Donitsimallin sisältämistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista YK-liiton sivuilla, https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

George Monbiotin kommentti donitsimallista Guardianissa 6.4.2017, https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/apr/06/kate-raworth-doughnut-economics-new-economics

The next System Project -sivuston haastattelu Kate Raworthin kanssa 23.8.2017, https://thenextsystem.org/learn/stories/episode-2-kate-raworth-doughnut-economics

The Alternative UK:n juttu Amsterdamin kehitystyöstä 20.6.2019, https://www.thealternative.org.uk/dailyalternative/2019/6/23/the-amsterdam-city-doughnut

Kate Raworthin TED-puhe donitsitaloudesta Youtubessa:

Osuuskuntapubi on auki!

Isossa Britanniassa suljetaan keskimäärin pubi päivittäin. Kaupungistuminen sekä alaa valtaavat ketjut pakottavat varsinkin syrjäkulmien ja kylien pubit ahtaalle – vaikka usein nämä ovat elintärkeitä lähiyhteisölleen. Osuustoiminta voi pelastaa pubikulttuurin.

Briteissä kuppilassa piipahtaminen on monille tärkeä päivittäinen tapahtuma töiden jälkeen. Pubit kylissä ja kaupungeissa ovat sosiaalisen elämän keskuksia, joissa vaihdetaan vapaalle ja joihin palataan usein illemmallakin.

Viime vuosina yhä useampi pubi on kuitenkin laittanut lapun ovelle. Väki kylissä vähenee ja kaupungeissa asiakkaista joutuu kilpailemaan trendikkäiden ravintolaketjujen kanssa. Monella pubilla on kuitenkin pitkät perinteet, jotka eivät katkea niin helposti.

Juuri tässä osuustoiminta ja yhteisörahoitus astuvat kuvaan mukaan.

Lue loppuun

Vastaako osuuskauppa koronakriisiin?

Osuuskauppa on uutisoinut, että koronan myötä ruuan verkkokauppa on kasvanut räjähdysmäisesti. Ihmiset tarvitsevat ruokaa siinä missä aiemminkin, ehkä jopa enemmän kuin aiemmin kun kodeissa ollaan etätöissä eikä ravintoloissa käydä. Osuuskaupalla käy kauppa, vaikka käytävillä on vähän väljempää.

Jää nähtäväksi, miten korona vaikuttaa osuuskaupan talouteen. Ruokakauppa käy, mutta ravintolat ja kahvilat on suljettava. Vaatteita myydään vähemmän. Bensaa myydään vähemmän.

Tilinpäätöksen aika on myöhemmin, mutta alueellisena suurkauppana osuuskaupan kestokyky koronaa vastaan on omaa luokkaansa. Osuuskauppa vastaa moniin arjen tarpeisiin, joiden tarve ei häviä koronatilanteessakaan. Osuuskauppa saattaa jopa hyötyä siitä, että ihmiset ostavat suuria määriä ruokaa ja keskittävät ruokaostoksiaan.

Lue loppuun

Ehdolla osuuskauppavaaleissa Pirkanmaalla

Olen ehdolla Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleissa keväällä 2020. Vaaleissa kaupalle valitaan edustajisto. Äänestää voivat kaikki osuuskunnan eli osuuskaupan jäsenet. Olen ehdolla osana vasemmiston listaa, jonka nimi on ”Meirän oma osuuskauppa! – Edistystä osuuskauppavaaleihin”. Äänestysaika on 25.3.-6.4.2020.

Miksi asetuin ehdolle?

Pirkanmaan Osuuskauppa on alueellinen voimatekijä. Prisman lisäksi osuuskauppaan kuuluvat Sokos, S-marketit, Salet, ABC-liikennemyymälät, Stockmannin herkku ja joukko ravintoloita. Kyse on isosta alueellisesta toimijasta, jonka liikevaihto on yli miljardi euroa.

Pirkanmaan osuuskaupalla on yli 200 000 jäsentä. Näille kauppa jakaa bonuksia yli 30 miljoonaa euroa vuodessa. Osuuskauppa on läsnä valtavan monen pirkanmaalaisen arjessa!

Lue loppuun

Tampereen vastamielenosoitus sujui sekä rauhallisesti että vihaisesti

Tampereen keskustorille kokoontui lauantaina 21.10.2018 arviolta 600 ihmistä rauhanomaiseen mielenosoitukseen natseja vastaan. Koko Tampere vihaa natseja -niminen tilaisuus oli järjestetty vastamielenosoitukseksi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssille, joka kokoontui samaan aikaan vähän matkan päässä Laukontorilla. Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista puidaan parhaillaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Keskustorilla kuultiin puheita ja musiikkia. Tilaisuuden avasi Emilia Honkonen, joka kiitti paikalle saapunutta runsaslukuista väkeä, kehotti ihmisiä jakamaan kuvia ja ajatuksia päivän tapahtumista sosiaalisessa mediassa ja lämmitteli yleisöä huudattamalla iskulausetta Ei natseja Tampereelle, ei natseja mihinkään.

Lue koko juttu Vasen Kaista -verkkojulkaisusta.

Kuviani mielenosoituksesta: https://photos.app.goo.gl/DPCfV27iBzdNXTJ12

Koko Tampere natseja vastaan -mielenosoitus 21.10.2017.
Kuva: Jukka Peltokoski (copyleft)